Tứ Kỳ: Diện tích su lơ được bao tiêu tăng gấp đôi

THỨ SÁU, 13/09/2019 11:42:07

Vụ đông này, huyện Tứ Kỳ sẽ có 100 ha su lơ được bao tiêu sản phẩm, tăng 50 ha so với vụ trước, chiếm 38% kế hoạch diện tích trồng su lơ toàn huyện.

Các xã có diện tích su lơ bao tiêu gồm Tân Kỳ, Đại Đồng và Tái Sơn. HTX Dịch vụ nông nghiệp các xã là đầu mối thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty CP Nông sản Hưng Việt (Gia Lộc). Viện Cây lương thực và cây thực phẩm hỗ trợ 50% giá giống, 600.000 đồng/ha tiền thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ dân.

Vụ này, huyện có kế hoạch trồng hơn 2.100 ha cây vụ đông, trong đó có 263 ha su lơ, chiếm gần 13% diện tích.
THẢO NGUYỄN