Tứ Kỳ hỗ trợ làm thuỷ lợi đông xuân

THỨ SÁU, 08/11/2019 18:10:44

Vụ đông xuân năm nay, huyện Tứ Kỳ có kế hoạch nạo vét, tu bổ, đào đắp 107.100 m3 đất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ Vũ Văn Hợp chỉ đạo tại hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân và kế hoạch làm thuỷ lợi đông xuân 2019-2020

Huyện nạo vét 67.900 m3 kênh dẫn, tu bổ 1.000 m3 kênh tưới, 700 m3 hố hút, 500 m3 bờ vùng và 37.000 m3 tiểu thuỷ lợi. Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện nạo vét 44.300 m3 được giao quản lý. Ngoài kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện trích ngân sách hỗ trợ nạo vét 39.100 m3, tập trung ở những vùng thường xuyên thiếu nước, xa trạm bơm, chuyên canh rau màu, triều trũng thiếu kênh dẫn... Đây là nội dung tại hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân và kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2019- 2020 của huyện Tứ Kỳ sáng 8.11.

Huyện sẽ đồng loạt ra quân làm thuỷ lợi từ ngày 10.11, phấn đấu hoàn thành khối lượng đào đắp trước ngày 10.1.2020.

PV