Tứ Kỳ hỗ trợ thêm 30.000 đồng/m3 thuỷ lợi đông xuân

THỨ TƯ, 11/11/2020 16:50:34

Vụ đông xuân năm nay, ngoài kinh phí của tỉnh, huyện Tứ Kỳ trích ngân sách hỗ trợ 30.000 đồng/m3 đào đắp, nạo vét cho các xã, thị trấn làm thuỷ lợi đông xuân.


Tứ Kỳ họp triển khai làm thuỷ lợi đông lợi đông xuân 2020-2021
Huyện có kế hoạch nạo vét, tu bổ, đào đắp 108.000 m3 đất. Trong đó, nạo vét 71.500 m3 kênh dẫn, 500 m3 hố hút, 1.000 m3 kênh nổi và làm 35.000 m3 tiểu thuỷ lợi. Mục tiêu trên được đưa ra trong hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân và kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2020- 2021 của huyện Tứ Kỳ sáng 11.11. 

Huyện sẽ đồng loạt ra quân làm thuỷ lợi từ ngày 15.11, phấn đấu hoàn thành khối lượng đào đắp trước ngày 10.1.2021.
THẢO NGUYỄN