Tứ Kỳ: Thêm 3 vùng trồng lúa tập trung có bao tiêu sản phẩm

THỨ NĂM, 23/04/2020 10:24:55

Vụ chiêm xuân này, huyện Tứ Kỳ có 9 vùng trồng lúa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm, quy mô mỗi vùng từ 30 ha trở lên, tăng 3 vùng so với vụ chiêm xuân trước.

Các vùng này ở các xã Nguyên Giáp, Quang Trung, Ngọc Kỳ, Văn Tố, Phượng Kỳ, Minh Đức, Chí Minh, Cộng Lạc và thị trấn Tứ Kỳ, đều trồng giống Bắc thơm số 7.

Tham gia vùng trồng lúa tập trung, người dân được hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Các xã lần đầu tham gia là Chí Minh, Cộng Lạc và thị trấn Tứ Kỳ được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha. 6 xã còn lại tham gia năm thứ 2 nhận hỗ trợ 1,6 triệu đồng/ha.

TN