Tứ Kỳ Thêm 95 ha khoai tây được bao tiêu sản phẩm

THỨ NĂM, 08/10/2020 15:11:20

Vụ đông năm nay, huyện Tứ Kỳ có gần 200 ha khoai tây được bao tiêu sản phẩm, chủ yếu ở 3 xã Nguyên Giáp, Đại Hợp và Quảng Nghiệp, tăng 95ha so với vụ đông năm trước.

HTX Dịch vụ nông nghiệp các xã sẽ là đầu mối thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Phát triển thương mại giống cây trồng Đức Minh (TP Hải Dương). Công ty ứng trước một phần tiền giống, thuốc bảo vệ thực vật cho người dân tham gia mô hình. 

Vụ đông này, toàn huyện Tứ Kỳ trồng khoảng 300 ha khoai tây, chủ yếu giống Solara và Atlantic.

PV