Tuốt lá đào muộn

THỨ TƯ, 04/12/2019 07:15:40

Theo một số hộ trồng đào ở các phường, xã như Tân Hưng, Hải Tân, Gia Xuyên (TP Hải Dương), do thời tiết vụ đông xuân ấm, nhiệt độ cao hơn những năm trước nên đào ra nhiều lộc.


 Hiện người dân mới chỉ bấm ngọn chứ chưa tuốt lá đào
Mọi năm, từ giữa tháng 10 âm lịch các hộ đã bắt đầu tuốt lá đào nhưng hiện nay mới chỉ bấm ngọn. Dự kiến khoảng từ 5-7 ngày tới, người dân mới tuốt lá đào, muộn hơn từ 15-20 ngày so với năm trước.

Tùy thuộc vào tình hình thời tiết, các hộ sẽ tuốt lá đào theo từng đợt, từ 5-7 ngày/đợt chứ không làm đồng loạt. Đồng thời, không tưới nước và bón phân cho cây để hạn chế cây hấp thụ dinh dưỡng, ra hoa sớm.
PV