Xã Cộng Hòa: Diệt trên 4.000 con chuột trong đợt cao điểm

THỨ NĂM, 17/09/2020 17:00:33

Tính cả đợt cao điểm diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ mùa từ ngày 20.8 - 10.9, người dân xã Cộng Hòa (Nam Sách) đã bắt được trên 4.000 con chuột.


Người dân bắt chuột bằng phương pháp thủ công

Trước đó, nhằm hạn chế những thiệt hại do chuột gây ra đối với cây trồng, xã Cộng Hòa đã phát động phong trào ra quân diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ mùa và trước khi xuống giống gieo trồng vụ đông. Xã khuyến khích người dân áp dụng biện pháp đánh bắt thủ công là chính, tập trung ở những ruộng cạn nước, ven gò đống nơi chuột thường hay trú ngụ. Cộng Hòa còn khuyến khích nhân dân chủ động diệt chuột ngay tại gia đình.

Xã đã thu mua 1.058 đuôi chuột do nhân dân đánh bắt với tổng kinh phí trên 5 triệu đồng. Đây cũng là xã duy nhất của huyện thu mua đuôi chuột để khuyến khích phong trào diệt chuột. 

DƯƠNG HÒA