Xã Đại Đức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới

THỨ BẢY, 08/08/2020 15:04:11

Sáng 8.8, xã Đại Đức (Kim Thành) tổ chức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, Trường THCS và Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Đại Đức

Từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động 70 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 7 tỷ đồng, 2 tỷ đồng được hỗ trợ từ ngân sách huyện, 10 tỷ đồng từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép, vốn xã hội hoá 5 tỷ đồng; còn lại là các nguồn vốn khác.

Trên địa bàn xã có 2,7 km đường huyện được nhựa hoá, gần 66.540 km đường trục xã, thôn, xóm, đường trục chính nội đồng đều được bê tông hóa theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Tất cả người dân được sử dụng điện an toàn, nước hợp vệ sinh. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân luôn được duy trì. Đến hết năm 2019, 89,97% số dân tham gia bảo hiểm y tế... 

Xã có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn. 100% các thôn có nhà văn hóa bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và vui chơi, giải trí cho người dân địa phương. Cả 9 làng đều đạt danh hiệu làng văn hóa.

Năm 2019, giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 180 triệu đồng. Tỷ lệ cơ giới hóa từ sản xuất đến thu hoạch đạt trên 85%. Thu nhập bình quân đầu người 46,48 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 1,52%.

Tại buổi lễ, huyện Kim Thành đã trích ngân sách 2,4 tỷ đồng hỗ trợ xã và các nhà trường đầu tư xây dựng các công trình công cộng. Trong đó, xã được hỗ trợ 2 tỷ đồng, mỗi trường được hỗ trợ 200 triệu đồng.

ĐOÀN LỢI