​Xây dựng 428 vùng sản xuất hàng hóa tập trung

THỨ TƯ, 04/12/2019 12:38:48

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 428 vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng 307 vùng so với trước năm 2016.

Sau 3 năm (2016-2019) thực hiện Đề án "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và sản xuất bền vững giai đoạn 2016-2020", toàn tỉnh đã xây dựng được 428 vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng 307 vùng so với trước năm 2016. Trong đó, có 214 vùng sản xuất lúa có quy mô tối thiểu 30 ha/ vùng; 93 vùng sản xuất rau màu vụ đông, 40 vùng chuyên canh rau màu đều rộng từ 5 ha/ vùng trở lên; 37 vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, diện tích từ 10 ha/vùng trở lên, còn lại là vùng trồng cây ăn quả, rau màu VietGAP. Các vùng sản xuất đều có hợp đồng bao tiêu tối thiểu 50% sản lượng.

Các vùng sản xuất hàng hóa tập trung cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1,5-3 lần so với sản xuất nhỏ lẻ, đã được tỉnh hỗ trợ hơn 31 tỷ đồng. Dự kiến năm 2020, tỉnh dành hơn 34 tỷ đồng để duy trì và xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung mới.

PV