Xây dựng mô hình thâm canh cây nhãn ở Chí Linh

THỨ TƯ, 05/08/2020 19:03:28

Kết quả, các cây nhãn thực hiện thí nghiệm cho năng suất cao (trung bình từ 170-190 kg/cây), chất lượng ngon, mẫu mã quả đẹp.


Các cây nhãn trong mô hình cho năng suất cao, chất lượng ngon, mẫu mã quả đẹp

Sáng 5.8, tại xã Hoàng Hoa Thám (TP Chí Linh), Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh cây nhãn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hàng hóa tại TP Chí Linh".

Đề tài nhằm đánh giá thực trạng sản xuất, xây dựng mô hình thâm canh, cải tạo và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật thâm canh tại vườn nhãn của 3 hộ dân ở các xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám và phường Bến Tắm với tổng diện tích 0,5 ha.

Ban chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bổ sung phân bón hữu cơ sinh học AT01 trên nền đất cụ thể của địa phương; nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp cắt tỉa trong điều kiện cụ thể của địa phương và hoàn thiện kỹ thuật điều tiết ra hoa. Kết quả, các cây nhãn thực hiện thí nghiệm cho năng suất cao (trung bình từ 170-190 kg/cây), chất lượng ngon, mẫu mã quả đẹp.

Quy trình kỹ thuật sau khi được hoàn thiện sẽ được áp dụng xây dựng mô hình thâm canh nhãn với tổng quy mô 10 ha tại 5 xã, phường của TP Chí Linh gồm các xã Bắc An, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, phường Bến Tắm và phường Hoàng Tân.

HUYỀN TRANG