Xét nghiệm mẫu cám để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

THỨ TƯ, 20/11/2019 14:49:17

​Từ ngày 18 - 25.11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy cám tại 24 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trong tỉnh để kiểm soát chất lượng.

Ở mỗi đơn vị sản xuất, đoàn kiểm tra lấy từ 1 - 2 mẫu cám có nguyên liệu từ nguồn gốc động vật như bột thịt xương, bột huyết, bột lông vũ... để làm xét nghiệm.

Việc lấy mẫu cám để xét nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng và an toàn đối với dịch tả lợn châu Phi ngay từ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nếu cơ sở nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
PV