Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, xét xử

THỨ TƯ, 01/07/2020 17:55:27

Ngày 1.7, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác kiểm sát, xét xử 6 tháng đầu năm 2020.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai phát biểu kết luận buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm, trong lĩnh vực hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thụ lý 814 tin báo tố giác tội phạm và giải quyết 741 tin; kiểm sát việc bắt 762 người, tạm giữ 633 người, tạm giam 1.281 người bảo đảm có căn cứ, đúng quy định. Đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 870 vụ, với 1.440 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm 599 vụ, với 1.184 bị cáo. Trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình đã kiểm sát thụ lý 2.373 thông báo thụ lý vụ việc; kiểm sát 99 vụ việc thuộc lĩnh vực hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động..., đã giải quyết 51 vụ việc. Ngành đã giải quyết 91,03% số nguồn tin về tội phạm, tỷ lệ giải quyết án tại cơ quan Viện Kiểm sát đạt 99,5%, ban hành 16 kháng nghị, 217 kiến nghị, 159 yêu cầu đối với các cơ quan chức năng liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giải quyết được 2.389 trong tổng số 3.648 vụ việc đã thụ lý, đạt 65,5% (giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái). Tòa hai cấp đã ủy thác thi hành với 89 người bị kết án, ra quyết định thi hành án đối với 852 người bị kết án, đạt 100% số vụ án mà bản án của toà đã có hiệu lực...

Đoàn giám sát tiếp thu các kiến nghị của 2 đơn vị để đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ. Thời gian tới, đoàn đề nghị 2 đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng đội ngũ để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

DT