Quyền lợi cá nhân được hưởng theo quy định của Luật An ninh mạng

THỨ BA, 31/07/2018 11:29:39

Được bảo vệ khi tham gia hoạt động trên không gian mạng trước các thông tin xấu độc xâm phạm tới danh dự, uy tín, nhân phẩm, các hoạt động tấn công mạng...

Hỏi: Cá nhân được hưởng quyền lợi gì theo quy định của Luật An ninh mạng (ANM)?

Trả lời: Cá nhân có quyền lợi sau đây:

- Được bảo vệ khi tham gia hoạt động trên không gian mạng trước các thông tin xấu độc xâm phạm tới danh dự, uy tín, nhân phẩm, các hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng hoặc các hành vi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

- Được tham gia, thừa hưởng các chính sách về ANM của Nhà nước như nghiên cứu, phát triển ANM, nâng cao năng lực tự chủ về ANM; giáo dục bồi dưỡng kiến thức ANM. 

- Được trao công cụ để bảo vệ quyền lợi của mình. Cụ thể, điều 16 quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, cũng như yêu cầu lực lượng chuyên trách bảo vệ ANM tiến hành các biện pháp bảo vệ ANM để loại bỏ các thông tin vi phạm pháp luật. Điều 17 giúp bảo vệ người dân trước hoạt động gián điệp mạng, bảo vệ bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng. Điều 18 giúp bảo vệ người dân khỏi các hoạt động tội phạm mạng như chiếm đoạt tài sản, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng… Điều 19 trao công cụ để bảo vệ người dân khỏi hoạt động tấn công mạng như phát tán mã độc, tấn công từ chối dịch vụ. Điều 26 thêm công cụ để bảo vệ người dân khỏi các thông tin xấu bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm loại bỏ những nguồn phát tán thông tin xấu thông qua việc không hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho những đối tượng này.

- Trẻ em được bảo vệ đặc biệt trên không gian mạng. Điều 29 Luật ANM quy định các nội dung bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Trong đó yêu cầu chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, cơ quan, tổ chức, cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc và các cá nhân khác có trách nhiệm bảo vệ trẻ em khi trẻ em tham gia không gian mạng, yêu cầu lực lượng chuyên trách bảo vệ ANM phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền của trẻ em trên không gian mạng. 

- Được lực lượng chuyên trách bảo vệ ANM bảo vệ khi tham gia hoạt động trên không gian mạng, khi lực lượng chuyên trách được trao quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ ANM cần thiết (điều 5), giúp lực lượng này hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đồng nghĩa sẽ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hữu hiệu hơn. 

- Quyền lợi của cá nhân sẽ bảo đảm khi mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm cộng đồng về ANM sẽ được tăng cường hơn khi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý hệ thống thông tin và cung cấp dịch vụ trên không gian mạng được xác định trách nhiệm cụ thể, góp phần quan trọng hình thành không gian mạng an toàn, lành mạnh.