Về cộng nối thời gian tham gia bộ đội

THỨ NĂM, 02/08/2018 09:47:11

Việc cộng nối thời gian tham gia bộ đội được pháp luật quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm xã hội và nhiều văn bản khác.

Hỏi: Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là phó các đoàn thể ở xã, phường có được cộng nối thời gian tham gia bộ đội không? Phó Chủ tịch MTTQ xã đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTG, muốn trả lại tiền trợ cấp để cộng nối thời gian bộ đội có được không?
VŨ XUÂN KÝ (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Gia Hòa, Gia Lộc)
Trả lời: Nội dung ông hỏi, BHXH tỉnh trả lời như sau:

Tại điểm e, khoản 1, điều 2, Luật BHXH ngày 20.11.2014 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: “Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn”.

Tại khoản 2, điều 23, chương IV, Nghị định 115/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ quy định: Quân nhân, Công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15.12.1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1.1.1995 đã được tính là thời gian đã đóng BHXH) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH:

a) Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11.4.2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31.12.1960 trở về trước;

b) Điểm a, khoản 1, điều 1 của Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8.11.2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;

c) Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29.4.2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10.1.1982;

d) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

đ) Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6.5.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày27.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;
e) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc...

Nếu ông đã tham gia BHXH bắt buộc từ năm 2016 trở đi với chức danh là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã (cán bộ không chuyên trách) thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội.

Để được cộng nối thời gian trong quân đội vào thời gian đóng BHXH, ông cần liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để thu hồi quyết định hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và cấp giấy xác nhận không hưởng các chế độ. Sau khi có giấy xác nhận không hưởng các chế độ, ông nộp cho cơ quan BHXH hồ sơ cộng nối thời gian trong quân đội để được giải quyết theo quy định.