[Video] Cảnh sát giao thông được trang bị súng ngắn, súng trường

THỨ HAI, 13/07/2020 21:43:32

Theo Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 5.8, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ được trang bị thêm một số vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên...Theo Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ được trang bị thêm một số vũ khí, công cụ hỗ trợ từ ngày 5.8.

Theo đó, tại Điều 11 của Thông tư quy định về trang phục; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông chỉ rõ: 

Vũ khí, công cụ hỗ trợ cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ gồm: Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áo giáp, khóa số 8.

Theo Vietnam+