Xử phạt một công ty trên 300 triệu đồng do vi phạm về môi trường

THỨ BẢY, 17/10/2020 14:19:51

Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision bị phạt 325 triệu đồng do không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư nhà máy tổ hợp nhựa và khuôn mẫu chính xác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision (lô B7, B8 khu công nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng) 325 triệu đồng do không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Hải Dương) của Dự án đầu tư nhà máy tổ hợp nhựa và khuôn mẫu chính xác tại khu công nghiệp Phúc Điền theo quy định.

Bên cạnh việc bị xử phạt hành chính, dự án này còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày có quyết định xử lý vi phạm. Công ty cũng phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận.
HD