Các đồng chí lãnh đạo kiểm tra một số bộ phận nằm trong khu vực Sở chỉ huy diễn tập

THỨ SÁU, 29/11/2019 15:58:44

Chiều 29.11, các đồng chí lãnh đạo kiểm tra một số bộ phận nằm trong khu vực Sở chỉ huy căn cứ chiến đấu diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

Chiều 29.11, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tới kiểm tra một số bộ phận nằm trong khu vực Sở chỉ huy căn cứ chiến đấu diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.

Kiểm tra thiết bị thông tin liên lạc trong căn cứ chiến đấu


Khu hậu cần 


Ngành y tế chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc phục vụ công tác cấp cứu, cứu thương 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra việc tổ chức xuất bản báo Hải Dương tại hầm khu căn cứ chiến đấu