Khu Hà Đông thu hoạch vải u trứng trắng

THỨ BẢY, 09/05/2020 08:30:46

Khu Hà Đông (Thanh Hà) đang vào mùa thu hoạch vải u trứng trắng.

Nông dân mừng vì vải sớm năm nào cũng được giá cao, thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 50.000-55.000 đồng/kg. Vải u trứng trắng tập trung ở các xã khu Hà Đông gồm Thanh Cường và Thanh Quang. Loại vải này cho thu hoạch khoảng 15 ngày, sau đó các trà vải sớm như u hồng, u gai, tàu lai sẽ lần lượt cho thu hoạch vào cuối tháng 5.

Theo UBND huyện Thanh Hà, sản lượng vải sớm năm nay đạt hơn 20.000 tấn. Các vùng vải đều được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Nông dân đã ngừng phun thuốc bảo vệ thực vật cho vải u trứng trắng từ hơn 10 ngày trước và bắt đầu dừng phun thuốc bảo vệ thực vật cho vải u hồng. 


Người dân bán vải tại điểm cân ở xã Thanh Quang


Điểm thu mua vải của gia đình anh Đoàn Văn Quyên ở xã Thanh Quang thuê lao động thời vụ đóng vải đưa đi tiêu thụ 


Các điểm cân vải ở khu Hà Đông bắt đầu nhộn nhịp


Dọc đường 390 về khu Hà Đông có hơn chục điểm cân vải đã sẵn sàng thu mua


Mỗi ngày, Công ty TNHH một thành viên Phúc Cường ở xã Quang Thanh sản xuất từ 2.500-3.000 chiếc hộp xốp để bán cho các điểm cân vải. Mỗi chiếc hộp có giá từ 25.000-30.000 đồng

MINH NGUYỆT