Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh, sinh viên Hải Dương

THỨ BA, 02/03/2021 19:26:00

Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 diễn ra bảo đảm an toàn phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” và các quy định hiện hành.

Chiều 2.3, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 500 học sinh, sinh viên tại Hải Dương đang theo học ở các tỉnh, thành phố khác muốn quay trở lại trường tiếp tục học tập.

Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 diễn ra bảo đảm an toàn phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” và các quy định hiện hành.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm và trả kết quả trong 24 giờ kể từ khi nhận mẫu (trừ những trường hợp đặc biệt). 

 
Khu vực lấy mẫu xét nghiệm được phun khử khuẩn, xếp hàng bảo đảm khoảng cách phòng chống dịch


Trình thẻ sinh viên đăng ký xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc giấy chứng nhận của chính quyền địa phương


Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho sinh viên

THÀNH CHUNG