Quân đội Nhân dân Việt Nam những ngày đầu thành lập

THỨ HAI, 02/12/2019 16:44:42

Vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, Quân đội Nhân dân Việt Nam giương cao ngọn cờ “Quyết chiến-Quyết thắng," cùng toàn dân lập nên những chiến công hiển hách, viết nên trang sử cách mạng hào hùng.

Ngày 22.12.1944, tại khu rừng giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập gồm 34 chiến sỹ do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy

[Photo] Quan doi Nhan dan Viet Nam nhung ngay dau thanh lap hinh anh 2

Ngay sau khi thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã tiến hành hai trận đánh vào hai đồn Phai Khắt (25.12.1944), Nà Ngần (26.12.1944) của địch và nhanh chóng giành thắng lợi, tạo tiếng vang lớn, cổ vũ phong trào cách mạng trong khu căn cứ, mở đầu truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng ngay từ trận đầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Đồn Phai Khắt, nơi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân giành chiến thắng trận đầu ra quân ngày 25.12.1944

[Photo] Quan doi Nhan dan Viet Nam nhung ngay dau thanh lap hinh anh 3

Ngày 19.8.1945, hàng chục vạn quần chúng tiến về quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội dự cuộc mít tinh do Việt Minh tổ chức. Sau lời hiệu triệu khởi nghĩa, cuộc mít tinh chuyển thành biểu tình tuần hành vũ trang. Quần chúng biểu tình chia thành nhiều đoàn, cùng các đơn vị tự vệ chiến đấu tỏa đi chiếm các cơ quan của chính quyền bù nhìn: Phủ Khâm sai, Tòa Thị chính, Sở cảnh sát, Trại bảo an binh... Cách mạng tháng Tám thành công tại Hà Nội

[Photo] Quan doi Nhan dan Viet Nam nhung ngay dau thanh lap hinh anh 5

Quần chúng cách mạng và tự vệ chiến đấu chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ) ngày 19.8.1945

[Photo] Quan doi Nhan dan Viet Nam nhung ngay dau thanh lap hinh anh 6

Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

[Photo] Quan doi Nhan dan Viet Nam nhung ngay dau thanh lap hinh anh 7

Ngày 23.9.1945, thực dân Pháp có quân Anh tiếp sức đã trắng trợn gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Ngay trong những ngày đầu, quân và dân Sài Gòn đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, tiêu hao sinh lực địch, phá hủy một phần cơ sở của chúng. Trong ảnh: Những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến ở Sài Gòn

[Photo] Quan doi Nhan dan Viet Nam nhung ngay dau thanh lap hinh anh 8

Đêm 19 rạng sáng 20.12.1946, tiếng súng kháng chiến bắt đầu nổ ra ở Hà Nội, mở đầu thời kỳ cả nước kháng chiến chống Pháp xâm lược. Với tinh thần ''Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh,'' quân và dân Thủ đô đã giam chân kẻ thù suốt 60 ngày đêm trong lòng Hà Nội, tạo điều kiện để Trung ương Đảng, Chính phủ rút về khu an toàn, tản cư được phần lớn nhân dân, đưa một khối lượng lớn máy móc, thiết bị phục vụ kháng chiến lên chiến khu, góp phần cho cả nước chuẩn bị chủ động bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong ảnh: Các chiến sỹ Vệ Quốc đoàn chiến đấu kiên cường, bảo vệ từng ngôi nhà, tấc đất của Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến tháng 12.1946

[Photo] Quan doi Nhan dan Viet Nam nhung ngay dau thanh lap hinh anh 10

Quân dân Hà Nội chiến đấu trên đường phố trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến tháng 12.1946

[Photo] Quan doi Nhan dan Viet Nam nhung ngay dau thanh lap hinh anh 11

Chiến sỹ cứu quốc thành Hoàng Diệu ôm bom ba càng, sẵn sàng tiêu diệt xe tăng địch trên đường phố Thủ đô Hà Nội ngày 23.12.1946

Theo TTXVN