[Infographics] Bỏ phiếu qua thư ở Mỹ như thế nào?

THỨ TƯ, 07/10/2020 09:53:59

Bỏ phiếu qua thư tiện cho cử tri Mỹ nhưng tiềm ẩn nguy cơ sai lệch kết quả do không phải phiếu bầu nào cũng hợp lệ và được kiểm đếm, theo Hãng tin Reuters.