Bảo đảm hàng hóa theo phương châm tại chỗ

THỨ NĂM, 02/04/2020 09:00:28

Sở Công thương đề nghị UBND cấp huyện chủ động sẵn sàng phương án bảo đảm đủ hậu cần, lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu theo phương châm tại chỗ. 

Sở Công thương vừa có văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường và UBND cấp huyện phối hợp triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid -19. Sở đề nghị UBND cấp huyện chủ động sẵn sàng phương án bảo đảm đủ hậu cần, hàng lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu theo phương châm tại chỗ để phục vụ tại địa phương. Cung cấp danh sách cán bộ và phân công phòng chuyên môn làm đầu mối để sẵn sàng phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị cung ứng hàng hóa triển khai nhiệm vụ hậu cần, tiếp nhận, phân phối hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trong trường hợp cần thiết. Sở Giao thông vận tải tổng hợp danh sách, chọn một số đơn vị vận tải hàng hóa để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến vùng dịch khi cần.

Các đơn vị chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các chốt, trạm kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa thiết yếu lưu thông kịp thời, bình thường; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định đối với người và phương tiện. Các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên, tăng cường phối hợp cung cấp thông tin diễn biến thị trường và phối hợp xử lý đối với các hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào các hành vi đầu cơ, tích trữ găm hàng nhằm trục lợi; tăng giá bất hợp lý; quảng cáo gian dối, cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn…

* Chiều 1.4, Sở Công thương có công văn đề nghị Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, các đơn vị bán lẻ điện và các thương nhân kinh doanh xăng dầu, siêu thị trên địa bàn tỉnh cung ứng hàng hóa thiết yếu trong tình huống cấp bách. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, các đơn vị bán lẻ điện bảo đảm phục vụ cung cấp điện an toàn, chất lượng và đầy đủ cho ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, khu cách ly, các chốt kiểm soát dịch bệnh, nhà máy, xí nghiệp, các quầy của cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ bán hàng lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong tỉnh. 

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu triển khai xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn hàng nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn xăng dầu cho thị trường nội tỉnh, tránh tình trạng khan hàng gây mất ổn định thị trường. Thực hiện nghiêm túc thời gian bán hàng đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, không được tự ý dừng bán hàng; cung cấp đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho các tổ chức, cá nhân phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng; tuyên truyền cho người dân không mua xăng dầu tích trữ.

Các thương nhân kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, chợ triển khai xây dựng kế hoạch tăng dự trữ nguồn hàng thiết yếu nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời phục vụ nhu cầu nhân dân, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả ổn định. Yêu cầu cả người bán và người mua hàng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định. Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo về Sở Công thương định kỳ 2 lần/ngày và báo cáo đột xuất khi có diễn biến bất thường hoặc khi có yêu cầu.
LAN NGUYỄN