Doanh thu bán lẻ của Hải Dương tăng sau giãn cách xã hội

THỨ TƯ, 03/06/2020 08:35:52

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 5 của tỉnh Hải Dương đạt 3.975 tỷ đồng, tăng 11,5% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 5 của tỉnh đạt 3.975 tỷ đồng, tăng 11,5% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm lương thực, thực phẩm chiếm cơ cấu lớn nhất đạt 1.544 tỷ đồng, tăng 10,1% so với tháng trước; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng đạt 621 tỷ đồng, tăng 20,5%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 531 tỷ đồng, tăng 7,7%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 tăng do nhiều cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đã được hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Nhu cầu mua sắm của người dân sau thời gian này cũng tăng.
PV