​Giá thịt lợn giảm nhẹ

THỨ HAI, 06/04/2020 12:26:11

Theo chủ các trang trại chăn nuôi lợn ở các huyện Thanh Hà, Nam Sách, Cẩm Giàng... giá lợn hơi đã xuống còn 78.000 - 80.000 đồng/kg, giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với 1 tuần trước.


Tại một số chợ, giá thịt lợn đã giảm nhẹ từ 5.000 - 10.000 đồng/kg xuống còn 130.000 - 150.000 đồng/kg tùy so với tuần trước
Tại một số chợ dân sinh, giá bán thịt lợn cũng giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg xuống còn từ 130.000 - 150.000 đồng/ kg, tùy từng loại.

Giá lợn hơi giảm do hàng loạt doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã giảm giá lợn xuất chuồng xuống mức 70.000 đồng/kg theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong những biện pháp để bình ổn giá thịt lợn trên thị trường và chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 
TRẦN HIỀN