[Infographics] Doanh số ngày Black Friday ở Việt Nam tăng đột biến

THỨ SÁU, 29/11/2019 08:04:03

Tại Việt Nam, doanh số ngày Black Friday năm 2018 tăng 832% so với ngày bình thường.