Kết nối tiêu thụ chè Hà Giang

THỨ BA, 12/05/2020 20:19:01

Sở Công thương tỉnh Hà Giang đã đề nghị Sở Công thương Hải Dương phối hợp hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu kết nối các DN, nhà phân phối trong tỉnh ký kết hợp đồng tiêu thụ.

Nhằm hỗ trợ kết nối tiêu thụ chè Hà Giang, Sở Công thương đã giới thiệu thông tin liên hệ của các doanh nghiệp (DN) kinh doanh, phân phối chè của tỉnh này đến một số đơn vị, DN kinh doanh chè tại Hải Dương.

Chè Hà Giang đang trong thời gian thu hoạch nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên khó tiêu thụ. Sở Công thương tỉnh Hà Giang đã đề nghị Sở Công thương Hải Dương phối hợp hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu kết nối các DN, nhà phân phối trong tỉnh ký kết hợp đồng tiêu thụ. Tỉnh Hà Giang có 3 DN, nhà phân phối chè lớn ở các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên có nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ chè với tổng sản lượng gần 900 tấn (380 tấn chè xanh, còn lại là chè đen và chè Phổ Nhĩ). 
PV