Từ ngày 1.11: Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

THỨ NĂM, 26/10/2017 22:00:00

Chiều 25.10, Sở Công thương triển khai những nội dung mới trong Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu tới hơn 100 chủ hộ sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định của nghị định trên, từ ngày 1.11.2017, các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công để kinh doanh; phân phối rượu hoặc bán buôn, bán lẻ rượu phải có giấy phép. Riêng các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp chế biến phải đăng ký với UBND cấp xã. Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi.

So với Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12.11.2012, Nghị định 105/2017/NĐ-CP đã bỏ quy định về điều kiện địa điểm kinh doanh, phương tiện vận tải, năng lực tài chính của doanh nghiệp kinh doanh phân phối rượu. Đây là những điều kiện gây khó khăn cho hộ sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này.
 
PV