Bãi bỏ 15 thủ tục hành chính liên quan đến nông nghiệp

THỨ NĂM, 09/07/2020 10:21:20

Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh bãi bỏ 15 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý của sở.

Các TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, phát triển rừng, kinh tế trang trại. Đây đều là những TTHC không còn phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn, cung cấp nội dung TTHC để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã niêm yết công khai giúp các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt.

PV