Bảo đảm điều kiện thành lập thị xã Kinh Môn

THỨ TƯ, 11/09/2019 14:09:23

Sáng 11.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn.


Chủ nghiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Chủ nghiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Định cho biết căn cứ vào Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24.12.2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ QH, Ủy ban Pháp luật đã rà soát, đối chiếu, đánh giá toàn bộ tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc huyện Kinh Môn.

Sau khi thành lập, thị xã Kinh Môn không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số nhưng thay đổi về số đơn vị hành chính cấp xã. Thị xã có 23 đơn vị (giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã), gồm 14 phường (An Lưu, Phú Thứ, Minh Tân, Long Xuyên, Hiến Thành, Thái Thịnh, An Phụ, Hiệp An, Hiệp Sơn, An Sinh, Thất Hùng, Duy Tân, Phạm Thái và Tân Dân) và 9 xã (Hoành Sơn, Bạch Đằng, Lê Ninh, Hiệp Hòa, Thượng Quận, Lạc Long, Thăng Long, Quang Thành và Minh Hòa).

Theo ông Định, việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã Kinh Môn đã bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật. Hồ sơ Đề án được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ và hợp lệ. Trình tự, thủ tục lập Đề án đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri, của HĐND ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao.

Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo đúng quy định.

Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật của QH đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về việc thực hiện các quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn trên địa bàn huyện Kinh Môn; cung cấp thêm thông tin về giải pháp đầu tư, xây dựng các công trình để bảo đảm chất lượng đô thị, tăng cường tính kết nối với khu vực lân cận của thị xã Kinh Môn và các phường sau khi được thành lập.

Báo cáo thêm về tình hình ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất trên địa bàn và các giải pháp khắc phục; về việc di dời, bố trí tái định cư cho người dân để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Làm rõ hơn về sự hợp lý của một số số liệu về mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thị xã Kinh Môn và về một số chi tiết trong các bản đồ kèm theo đề án.

Ủy ban Pháp luật của QH tán thành việc trình Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn và Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn.

Tại phiên họp, 100% số thành viên Ủy ban Thường vụ QH biểu quyết tán thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Pháp luật của QH, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp để hoàn thiện hồ sơ Đề án để trình Chủ tịch QH ký ban hành.
Theo Quochoi.vn