Bảo tàng tỉnh Hải Dương có Giám đốc mới

THỨ SÁU, 05/03/2021 15:31:14

Bà Nguyễn Thị Huê được bổ nhiệm làm Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương từ ngày 5.3.2021.


Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bảo tàng tỉnh
Ngày 4.3, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương đối với bà Nguyễn Thị Huê, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh, từ ngày 5.3.2021, thời hạn 5 năm.

Trước đó, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương Vũ Đình Tiến được đề bạt Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bà Nguyễn Thị Huê sinh năm 1979, ở xã Cẩm Định (Cẩm Giàng). Năm 2001, sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội, bà Huê về công tác tại Phòng Nghiên cứu sưu tầm của Bảo tàng tỉnh. Tháng 1.2014, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh.
HUYỀN ANH