Các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản

THỨ SÁU, 21/02/2020 15:33:38

Sáng 21.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 2.


 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 2

Đối với báo cáo của đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng và nguyên nhân dẫn đến nợ xây dựng cơ bản (XDCB) trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ tình trạng nợ đọng XDCB.

Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện cần chỉ đạo quản lý chặt chẽ hơn nữa tình hình đầu tư xây dựng cơ bản. Với các công trình, hạng mục lớn phải tính toán, xem xét thấu đáo và có nguồn vốn mới được khởi công xây dựng.

Để theo dõi chặt chẽ việc xử lý nợ đọng XDCB, các huyện cần kịp thời thống kê, nêu rõ các phương án xử lý và thời gian thực hiện. Riêng các địa phương có nợ đọng XDCB nhiều là Thanh Miện, Thanh Hà, Tứ Kỳ, TP Hải Dương, TP Chí Linh, cần có báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân, tình hình thực tế.

Các cơ quan chức năng rà soát thủ tục hành chính liên quan đến đấu giá và sử dụng đất để chấm dứt tình trạng lợi dụng kẽ hở lách luật, đưa vào khởi công, xây dựng những công trình, hạng mục không bảo đảm quy định của pháp luật. Các địa phương thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về bố trí nguồn vốn để trả nợ XDCB hằng năm.

Đối với báo cáo kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo nội dung kết luận của đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy rà soát kỹ lưỡng để các nội dung khi ban hành sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và quy định nêu gương, đặc biệt vai trò nêu gương của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Từng cơ quan, đơn vị phải rà soát và bố trí, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với 3 nội dụng báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí và giao các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của Sở Tài chính gồm: Văn phòng, Thanh tra, 5 phòng chuyên môn, 1 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính. 

Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước và phương án điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019, các nguồn kinh phí tại ngân sách cấp tỉnh chuyển nguồn sang năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí việc tăng cường ngân sách để bổ sung cho Quỹ đầu tư phát triển của Sở Tài chính và thành lập Quỹ phát triển đất của tỉnh nhằm tạo nguồn lực lâu bền cho tỉnh.

Rà soát, tính toán để bố trí kinh phí làm đường vào khu nội tự đền Kiếp Bạc. Thực hiện ngay việc giải ngân, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.

Địa phương nào chậm giải ngân, hỗ trợ cho người dân thì lãnh đạo huyện đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đồng ý với báo cáo xin chuyển đổi 100.000 m2 diện tích đất chưa xây dựng công trình thuộc khu hành chính tập trung tỉnh để làm công viên cây xanh...

NGỌC HÙNG