Hiệu quả từ việc bố trí công an chính quy về các xã, thị trấn

THỨ HAI, 27/01/2020 08:36:52

An ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm. Các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường.

Đồng chí Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn chúc mừng, động viên các cán bộ đảm nhiệm chức danh công an xã

Trong những năm qua, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, mệnh lệnh, kế hoạch công tác của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, Công an tỉnh đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Kết quả nổi bật là đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp nắm chắc tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở, nhất là những vấn đề mới nổi lên, được dư luận quan tâm, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

An ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm. Các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện sâu rộng, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. 

Tuy nhiên, tình hình ANTT tại cơ sở vẫn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp gây bất ổn, khó lường. Do quá trình đô thị hóa nhanh, diện tích đất canh tác nông nghiệp bị thu hẹp, chuyển sang xây dựng các khu công nghiệp, đô thị nên xuất hiện nhiều điểm mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân liên quan đến chính sách thu hồi đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, sản xuất gây ô nhiễm môi trường...

Đây là cơ hội để các thế lực thù địch triệt để lợi dụng kích động biểu tình, gây chia rẽ nội bộ. Các hành vi vi phạm pháp luật còn xảy ra nhiều, tính chất nguy hiểm, manh động hơn, đòi hỏi lực lượng bảo đảm ANTT tại cơ sở phải có năng lực, hiểu biết về pháp luật, được vũ trang và đào tạo bài bản nghiệp vụ để tham mưu giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh, ổn định tình hình ngay tại cơ sở.

Thời gian qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng dẫn nghiệp vụ của Công an tỉnh, lực lượng công an xã bán chuyên trách đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT. Nhưng từ thực tiễn cho thấy việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an xã, thị trấn bán chuyên trách còn bộc lộ nhiều hạn chế về trình độ chuyên môn, chế độ chính sách và quản lý điều hành.

Nhiều vụ việc không được giải quyết kịp thời, dứt điểm dẫn đến mâu thuẫn nội bộ kéo dài và tình trạng khiếu kiện tập trung đông người với những diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định về chính trị.

Do đó, việc điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Sự chuyển giao và phối hợp chặt chẽ giữa công an xã chính quy với công an bán chuyên trách là cầu nối để lực lượng công an chính quy và nhân dân gắn bó mật thiết, góp phần giữ vững an ninh từ cơ sở. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhận thức việc triển khai công an xã chính quy là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng và từng bước tinh giản biên chế theo Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, Luật Công an nhân dân năm 2018 và Nghị định số 01 của Chính phủ.

Vì vậy, ngày 4.3.2019, Công an tỉnh Hải Dương đã ban hành Đề án số 365 về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đồng ý cho triển khai thực hiện. Đề án dự kiến bố trí Công an xã chính quy theo mô hình: 1 đồng chí giữ chức vụ Trưởng Công an, 1đồng chí giữ chức Phó trưởng Công an, có từ 1 - 3 công an viên chính quy để phù hợp với nhiệm vụ thường trực chiến đấu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an cơ sở. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thống nhất chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đưa ra thứ tự các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn, điều động theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ ở 4 cấp công an nên đại đa số cán bộ, chiến sĩ đồng tình ủng hộ, có nhiều đồng chí xung phong tình nguyện đăng ký đến công tác tại công an các xã. Đến nay, Công an tỉnh đã bố trí công an chính quy tại 47 phường và điều động 438 cán bộ đến đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 118 xã, thị trấn trên địa bàn. 

Công an tỉnh đã bố trí 528 công an chính quy tại 118 xã, thị trấn và 47 phường

Sau một thời gian triển khai thực hiện, việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Công an chính quy đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều kế hoạch công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch giải quyết các chuyên đề phức tạp như trật tự an toàn giao thông trong trường học, tệ nạn cờ bạc, đốt pháo trái phép trong dịp Tết.

Công an xã chính quy đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, trộm cắp; kịp thời có mặt trấn áp, giải quyết hàng chục vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; gọi hỏi, răn đe nhiều đối tượng hình sự. Đặc biệt, vào dịp Tết Canh Tý 2020 đang cận kề, công an chính quy đã tham gia tích cực vào đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm cho người dân vui Tết, đón xuân an toàn... 

Cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đánh giá cao vai trò của lực lượng công an chính quy công tác tại địa bàn cơ sở. Vượt qua những khó khăn, lực lượng công an xã chính quy từng bước khắc phục những hạn chế, thiếu sót vốn có của lực lượng công an xã, thị trấn bán chuyên trách trước đây, đã tổ chức thường trực 24/24 giờ tại trụ sở công an cấp xã để tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, phục vụ các yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân liên quan đến các thủ tục hành chính và triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm ANTT, bước đầu tạo chuyển biến rõ nét về nhiều mặt.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được chú trọng tổ chức thực hiện. Nhiều vụ việc phức tạp, tiềm ẩn yếu tố bất ổn và tranh chấp khiếu kiện trong nội bộ nhân dân được giải quyết hợp lòng dân, đúng pháp luật, ổn định tình hình ngay từ cơ sở, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động biểu tình, gây rối. Sự có mặt và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an xã chính quy có tính răn đe đối với các loại tội phạm và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân địa phương... 

Những kết quả trên đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong giai đoạn hiện nay và nguyện vọng chính đáng của nhân dân là được bảo đảm an toàn, có cuộc sống bình yên, đồng thời thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh nói riêng.

Có thể khẳng định, Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong tháng 2.2020, Công an tỉnh sẽ tiếp tục bố trí công an chính quy tại 70 xã, thị trấn còn lại để bảo đảm lực lượng công an bám sát địa bàn, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Công an tỉnh đề nghị lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao; cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục phối hợp thực hiện, có kế hoạch bố trí công việc phù hợp hoặc giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách dự kiến sẽ thay thế; tạo điều kiện sớm quy hoạch quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc và hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho lực lượng công an cấp xã.

Trong công tác bảo đảm ANTT, lực lượng Công an tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhân dân địa phương để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm sự an toàn, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp xuân Canh Tý 2020, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cấp ủy chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà một năm mới an khang, thịnh vượng, quyết tâm xây dựng quê hương Hải Dương thân thiện, an toàn, bình yên và phát triển.

Đại tá LÊ NGỌC CHÂU, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh