Hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn

THỨ NĂM, 18/06/2020 19:40:42

Đến nay, Gia Lộc đã có tổng số 11.988 đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 14,5 tỷ đồng.

 Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thanh Mai phát biểu tại buổi giám sát 

Chiều 18.6, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm việc với xã Gia Lương và huyện Gia Lộc về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid - 19 và việc quản lý, sử dụng quỹ “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19”. 

Theo báo cáo của UBND huyện Gia Lộc, đến nay đã có tổng số 11.988 đối tượng gồm 2.644 người có công, 4.846 người bảo trợ xã hội, 4.498 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo của huyện đủ điều kiện được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 14,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20.5, huyện Gia Lộc đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 1 tỷ đồng vào quỹ phòng chống dịch Covid - 19. Trong đó cấp huyện hơn 267 triệu đồng, cấp xã hơn 778 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, nhân dân trong huyện còn ủng hộ bằng hiện vật, nhu yếu phẩm, vật tư y tế...  Riêng xã Gia Lương đã chi trả cho 179 người có công với cách mạng, 36 người thuộc hộ nghèo, 214 người thuộc hộ cận nghèo, 210 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 768 triệu đồng...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Gia Lộc đã nêu một số khó khăn như thời gian triển khai gấp, đối tượng được hỗ trợ nhiều, một số nhóm đối tượng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai đề nghị huyện nhanh chóng hoàn thiện các bước, hỗ trợ kịp thời các nhóm đối tượng còn lại...

HÀ NGA