[Infographics] Những thông điệp lan tỏa tinh thần chống dịch COVID-19

THỨ NĂM, 26/03/2020 07:56:02

Trong bối cảnh cả nước đồng lòng chống dịch COVID-19, những thông điệp dưới đây đã góp phần làm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chống dịch và tình yêu Tổ quốc của người dân Việt Nam.