[Infographics] Nội dung quan trọng trong Lời kêu gọi của Tổng Bí thư

THỨ BẢY, 31/07/2021 09:35:08

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương sự nỗ lực của nhân dân, đồng bào ở nước ngoài, cảm ơn cộng đồng quốc tế đã đồng hành, góp sức cùng Việt Nam chống lại đại dịch.