Ký kết Chương trình phối hợp Chung tay bảo vệ môi trường

THỨ BA, 21/04/2020 20:01:46

Mỗi cơ quan, đơn vị sẽ lựa chọn các hoạt động trọng tâm, phù hợp nhằm tạo phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường".

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chứng kiến ký kết chương trình phối hợp "Chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh" 
Chiều 21.4, với sự chứng kiến của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 10 sở, ban, ngành của tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp “Chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2030". 

Các đơn vị tham gia ký kết gồm Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Tỉnh đoàn.       

Mục đích của chương trình nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. Chương trình sẽ được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm đúng chủ trương chung của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo văn bản đã ký, mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn các hoạt động trọng tâm, phù hợp nhằm tạo phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường"; chú trọng xây dựng và duy trì thường xuyên các mô hình cụ thể, thiết thực về bảo vệ môi trường ngay từ các thôn, xóm, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị. Từng cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các công việc trong chương trình phối hợp.

Chương trình sẽ được tổng kết vào cuối năm 2022 để rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh.

LINH AN