Ngày đầu thực hiện cách ly TP Hải Dương: Các bộ phận "một cửa" vẫn hoạt động

THỨ SÁU, 14/08/2020 10:53:56

Do chưa có hướng dẫn cụ thể nên trong ngày đầu tiên TP Hải Dương thực hiện cách ly xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các bộ phận "một cửa" trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động và đẩy mạnh công tác phòng dịch.


Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã kê lại bàn ghế, bảo đảm giãn cách 2 m trở lên

Ngay đầu giờ sáng, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã kê lại bàn ghế, giãn cách để bảo đảm khoảng cách tối thiểu là 2 m giữa mọi người; bố trí lực lượng đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP Hải Dương cũng vẫn mở cửa, làm việc bình thường. Tại đây, người đến giao dịch và cán bộ, nhân viên bộ phận cũng phải bảo đảm khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 2 m. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã cũng vẫn hoạt động bình thường, tuân thủ các quy định về phòng dịch Covid-19


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP Hải Dương vắng người đến giao dịch trong sáng 14.8

Theo cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số người đến giao dịch trong sáng 14.8 ít hơn thường ngày.

LINH AN