Ninh Giang sáp nhập nhiều xã nhất tỉnh

THỨ BẢY, 27/06/2020 16:20:58

Là huyện có nhiều xã phải sáp nhập nhất tỉnh, Ninh Giang đã triển khai những bước đi sáng tạo, đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.


Các xã mới thành lập sau sáp nhập hoạt động ổn định. Trong ảnh: Tiếp công dân tại bộ phận "một cửa" xã Hồng Dụ 

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Để thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC), Ban Chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã huyện Ninh Giang đã thành lập 2 tổ công tác, đảm nhiệm 2 nhiệm vụ trọng tâm là rà soát tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức (CBCC), viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; rà soát tình hình quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước thuộc các xã sắp xếp, sáp nhập.

Huyện xây dựng quy trình sắp xếp đội ngũ CBCC xã trên nguyên tắc nhân sự bố trí ở mỗi chức danh bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Cán bộ được lựa chọn từ các đồng chí đang đảm nhiệm chức danh tương đương hoặc quy hoạch chức danh đó, có uy tín cao, năng lực nổi trội và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; quan tâm đến cán bộ có nhiều kinh nghiệm, có quá trình cống hiến, được đào tạo cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Sắp xếp đội ngũ CBCC ở ĐVHC mới gắn với chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự các chức danh Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể, Phòng Nội vụ tiến hành rà soát, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện quy trình bố trí bộ máy, CBCC, người hoạt động không chuyên trách tại các ĐVHC mới.

Thực tế, trước thời điểm triển khai, ở một số địa phương có tâm lý băn khoăn, ngại sáp nhập. Xã Tân Quang được sáp nhập từ 3 xã Hoàng Hanh, Tân Quang và Quang Hưng. Ông Vũ Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết nhiều cán bộ, người dân không muốn sáp nhập bởi nếp sống, phong tục tập quán, điều kiện phát triển mỗi địa phương mỗi khác. Hơn nữa việc sáp nhập sẽ phát sinh vấn đề xa gần mỗi khi người dân đến cơ quan chính quyền. Ngoài ra, tâm lý lo lắng về sắp xếp, bố trí công việc sau sáp nhập cũng xuất hiện ở nhiều cán bộ.

Ông Nguyễn Xuân Tưởng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Giang cho biết, nắm bắt được tâm tư của cán bộ, nhân dân, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thông qua những buổi sinh hoạt chuyên đề hay những bài tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, huyện ủy viên phụ trách xã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, động viên từng CBCC. Qua đó tinh thần vì tập thể, vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng cao. Do căn cứ vào năng lực, phẩm chất, trình độ cũng như kết quả công tác tại ĐVHC cũ nên quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ của Ninh Giang đạt sự đồng thuận, ủng hộ cao của cán bộ và nhân dân. Một số CBCC của các xã sáp nhập trong độ tuổi có thể nghỉ hưu sớm đã tự nguyện xin nghỉ.

Giải "bài toán" khó

Huyện Ninh Giang có 14 xã nhập thành 6 xã, trong đó có 2 xã được thành lập trên cơ sở nhập 3 xã làm một. Qua rà soát, thời điểm trước khi sáp nhập 14 xã được giao tổng số 296 biên chế, có 232 CBCC. Sau sáp nhập, 6 xã mới có tổng số 196 CBCC, giảm 100 người so với tổng biên chế được giao và giảm 36 người so với thời điểm trước khi sáp nhập. 

Huyện đã ưu tiên sắp xếp, bố trí CBCC tại chỗ; luân chuyển, điều động công chức ở xã sáp nhập đến những xã còn thiếu; tạo điều kiện thuận lợi cho các CBCC có nguyện vọng nghỉ công tác, chuyển đổi từ cán bộ sang công chức cho người đủ điều kiện; bố trí công việc phù hợp cho cán bộ tiếp tục công tác để đủ điều kiện hưởng chế độ chính sách khi nghỉ việc... Huyện đặt mục tiêu 5 năm tiếp theo kể từ ngày 1.12.2019, 6 đơn vị hành chính mới còn 122 biên chế (không tính Trưởng Công an). 

Ông Nguyễn Tiến Tầng, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã của huyện cho biết bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, các cơ quan chuyên môn của huyện đã thực hiện tốt các chủ trương về giải quyết chế độ, chính sách cho CBCC có nguyện vọng nghỉ công tác, hoàn thành sắp xếp, bố trí CBCC và người hoạt động không chuyên trách. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm thực hiện đồng bộ ở các khâu, các bước theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế của địa phương đã giúp Ninh Giang giải được bài toán sắp xếp CBCC sau sáp nhập xã. 

Vượt qua giai đoạn đầu còn khó khăn sau sáp nhập, 6 ĐVHC mới cùng 38 tổ chức cơ sở đảng của huyện Ninh Giang đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Nhờ làm tốt công tác nhân sự, toàn bộ 6 xã mới đã bầu đủ 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tại mỗi xã. Tất cả các đồng chí được bầu vào ban chấp hành khóa mới đều bảo đảm các tiêu chuẩn về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, uy tín cao.

HÀ KIÊN