Phép thử

THỨ TƯ, 05/12/2018 19:42:09

Cuộc họp chi bộ cuối năm sắp bắt đầu. Các đảng viên trong chi bộ râm ran chuyện trò trước giờ họp.

- Tôi nghe nói năm nay việc kiểm điểm các biểu hiện suy thoái căng lắm các ông ạ. Xem nào, các ông đã đánh dấu vào bảng phụ lục 82 biểu hiện cụ thể chưa? - ông Tam mở màn.

- Năm nào chả như năm nào. Tôi đã kết luận chung trong kiểm điểm là không có biểu hiện nào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến" với cả "tự chuyển hóa". Như vậy là đủ rồi! - ông Tứ lên tiếng.

- Có thật vậy không? - ông Tam hỏi lại - Tôi nhớ hồi trước ông cũng có lần không tin rằng nước ta có thể đi lên chủ nghĩa xã hội, còn nói cái gì mà cần phải "tam quyền phân lập" như các nước tư bản thì mới phát triển. Đó chẳng phải biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là gì?

- Cái ông này thật là... - ông Tứ ngắt lời ông Tam - Thì tôi vui mồm nói vậy, làm sao chỉ có thế mà bảo tôi suy thoái được. Giờ tôi nghĩ lại rồi thì sao?

- Ông nghĩ lại rồi thì tốt. Nhưng tôi biết khối vị cả năm làm việc cầm chừng, có vị hồi còn công tác thì phát biểu hăng lắm, hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng nhưng giờ về hưu thì cũng có lúc như ông, hoài nghi vào công cuộc chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng... Có ông vào họp nói một đằng, ra ngoài lại nói một nẻo. Ấy vậy mà ông nào cũng nhận mình không suy thoái thì cũng thật lạ.

- Không dũng cảm nhận khuyết điểm cũng là một kiểu suy thoái các ông nhỉ? - ông Ngũ giờ mới góp chuyện.

- Phải đó! - ông Tam tiếp tục - Thế nên năm nay khi kiểm điểm mới có hẳn phụ lục nêu rõ các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để đảng viên soi vào xem mình có biểu hiện nào không. Có thì cứ mạnh dạn nhận. Còn thiếu sót thì mình khắc phục, sửa chữa. Như thế thì mới tiến bộ, phải không các ông?

- Các đồng chí nói rất phải. Đây chính là phép thử sự trung thực, dũng cảm của các đảng viên khi kiểm điểm cuối năm. Đồng chí thế nào chi bộ đều biết rất rõ, cho nên không thể nhận bừa mình tốt, mình không suy thoái trong khi vẫn có một số biểu hiện suy thoái được. Kiểm điểm lần này phải thật nghiêm túc, chúng ta vào họp thôi! - ông Hai, Bí thư chi bộ lên tiếng.
ĐỒNG CHÍ