Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

THỨ SÁU, 03/07/2020 10:16:22

Nhiều thủ tục hành chính được các sở, ngành, địa phương rút ngắn thời gian giải quyết còn 50% so với trước đây.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm, các sở, ngành, địa phương và đơn vị trong tỉnh đã xây dựng, triển khai các kế hoạch cải cách hành chính, rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Cụ thể, lĩnh vực đăng ký kinh doanh giảm từ 3 ngày xuống tối đa 2 ngày, lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư giảm từ 15 ngày xuống 7 ngày. Thời gian giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp mới thành lập do chuyển từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ giảm từ 30 ngày xuống không quá 10 ngày. Thủ tục thẩm định đánh giá tác động môi trường giảm từ 30 ngày xuống 20 ngày…

HÀ KIÊN