Sở Khoa học và Công nghệ có Phó Giám đốc mới

THỨ SÁU, 19/06/2020 15:25:50

Đồng chí Lê Lương Thịnh, Trưởng Phòng Quản lý khoa học được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm từ ngày 20.6.2020.

 Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Lê Lương Thịnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng 19.6, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Lê Lương Thịnh, Trưởng Phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm từ ngày 20.6.2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Lương Thịnh sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, tâm huyết để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của sở xây dựng khối đoàn kết, phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

  HT