Sở Thông tin và Truyền thông có Phó Giám đốc mới

THỨ SÁU, 30/10/2020 15:01:34

Đồng chí Nguyễn Văn Nhật, Trưởng phòng Khoa giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được điều động đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho đồng chí Nguyễn Văn Nhật
Sáng 30.10, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Nhật, Trưởng phòng Khoa giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, bắt đầu từ ngày 26.10.2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát huy những ưu điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm và giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, tích cực rèn luyện, nỗ lực cùng cán bộ, công chức, người lao động ngành thông tin và truyền thông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.    

Đồng chí Nguyễn Văn Nhật, sinh năm 1972, quê quán ở xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh (Quảng Trị), có trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ chuyên ngành quản lý văn hoá.
      ĐQ