Sức khỏe cán bộ là vấn đề hệ trọng của Đảng

THỨ TƯ, 19/02/2020 19:02:52

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm sức khỏe cán bộ là vấn đề hệ trọng của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương
Chiều 19.2, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (BVCSSKCB) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ BVCSSKCB năm 2020 và Quyết định số 215- QĐ/TW của Ban Bí thư Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Chí Linh và lãnh đạo Sở Y tế; Ban BVCSSKCB tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả tích cực mà Ban BVCSSKCB Trung ương đạt được trong năm qua. Nhấn mạnh năm 2020, nhiệm vụ BVCSSKCB, nhất là cán bộ cấp cao rất nặng nề, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Ban BVCSSKCB Trung ương cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hơn nữa, tiếp tục chăm lo, bảo vệ sức khỏe cán bộ theo hướng hiệu quả nhất, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật; chú trọng công tác dự phòng bệnh, có dự báo và biện pháp xử lý kịp thời, huy động đội ngũ giáo sư, bác sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban BVCSSKCB Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm sức khỏe cán bộ là vấn đề hệ trọng của Đảng, cần thống nhất nhận thức và giải quyết phù hợp. Ban BVCSSKCB Trung ương chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, phân loại, kết luận sức khỏe bảo đảm phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; hoàn thiện một số hướng dẫn, quy định. Đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cơ chế hoạt động theo Quyết định 215 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban BVCSSKCB Trung ương...

Theo báo cáo của Ban BVCSSKCB Trung ương, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của cơ quan này là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 CT-TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sửa đổi, bổ sung bảng phân loại và phiếu phân loại sức khỏe cán bộ. Chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, phân loại sức khoẻ, kết luận sức khoẻ và tổ chức bảo đảm phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...
TTXVN-PV