Tại sao đông mà không mạnh?

THỨ SÁU, 10/05/2019 08:54:36

Đó là chủ đề sinh hoạt của chi bộ 1 sau khi được phổ biến Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng khu dân cư trăn trở:

- Chi bộ chúng ta là đơn vị có số lượng đảng viên đông của phường nhưng nhiều năm nay vẫn chưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị các đồng chí hãy tìm ra nguyên nhân tại sao đông mà không mạnh để từ đó có biện pháp đưa chi bộ cũng như phong trào quần chúng của khu tiến bộ hơn?

Đáp lại câu hỏi ấy, khá nhiều ý kiến đảng viên đã dẫn ra những hiện tượng, sự việc chứng minh vai trò lãnh đạo của chi bộ và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên còn hạn chế. Một đồng chí nhấn mạnh:

- Sức mạnh của chi bộ chính là từ đông đảo đảng viên đã từng được rèn luyện trải qua các thời kỳ công tác; nhiều đồng chí đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, có kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, vận động quần chúng. Nếu chi ủy biết khai thác, phát huy khả năng này chắc chắn các đồng chí ấy sẽ sẵn sàng tham gia góp phần xây dựng khu dân cư…

- Nhưng bắt đầu phải là từ sinh hoạt chi bộ - một đồng chí cao tuổi nói - Tôi đã chuyển qua sinh hoạt ở nhiều cơ sở và ở đâu tôi cũng quan tâm đến kỷ luật sinh hoạt chi bộ và học tập nghị quyết của cấp trên. Dù đông hay ít đảng viên thì đã họp là phải có kiểm điểm đảng viên, phải có sổ ghi nghị quyết, ai vắng mặt phải công khai, có lý do… Lười học tập lý luận, bỏ sinh hoạt là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến “nhạt Đảng”, “tự diễn biến”, vô ý thức tổ chức kỷ luật…

- Đồng chí nói chính xác - một đồng chí trong chi ủy nói - Ví dụ gần đây nhất, Đảng ủy phường tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, nhiều đồng chí vắng mặt. Đến hôm chi bộ tổ chức học “vét”, những đảng viên này cũng không đi. Vậy ý thức đảng ở chỗ nào?...

 - Có đảng viên thuộc hàng sĩ quan quân đội chuyển về - đồng chí bí thư chi bộ tiếp lời - Tôi đến tận nhà, cho số điện thoại liên hệ mà mấy cuộc họp vẫn không tới dự. Rất khó hiểu!

- Đảng viên đông nhưng nhiều người không tham gia các tổ chức quần chúng, có đoàn thể không có đảng viên phụ trách, phải giao cho người ngoài chi bộ hạn chế về sức khỏe, năng lực. Vậy chi bộ làm sao lãnh đạo đưa phong trào quần chúng phát triển được?

Còn khá nhiều ý kiến nữa nhưng vì thời gian có hạn, bí thư chi bộ tạm kết luận:

- Vậy là chúng ta đã cơ bản nhận ra được nguyên nhân vì sao đông mà không mạnh. Dù mới bước đầu tiếp cận với Chỉ thị 28 nhưng sinh hoạt của chi bộ ta đã liên hệ đến những vấn đề rất đáng quan tâm và một khi đã bắt được “bệnh” thì sẽ tìm ra được “thuốc” trị, đưa cơ thể lành mạnh hơn, phải không các đồng chí?
 ĐỒNG CHÍ