Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân  

THỨ TƯ, 14/10/2020 21:20:41

Trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng, toàn hệ thống dân vận của tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân từ cơ sở.


Hội nghị triển khai công tác dân vận quý IV của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Chiều 14.10, kết luận hội nghị triển khai công tác dân vận quý IV, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống dân vận trong tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân từ cơ sở trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng. Trong đó kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ở nơi có bức xúc, có vấn đề nổi cộm để kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh. Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, cán bộ dân vận kịp thời nắm bắt, giải thích cho nhân dân những thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, nhất là thông tin về công tác nhân sự đại hội. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế đối thoại, tiếp xúc của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Triển khai xây dựng, nhân rộng những điển hình “dân vận khéo”, thực hiện có hiệu quả chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022”…

Trong quý III, công tác dân vận của hệ thống chính trị tập trung vào các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở… Nhiều mô hình “dân vận khéo”, công việc mang tính đột phá được triển khai, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân…

HN