Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng cho trên 500 người

THỨ NĂM, 26/11/2020 10:44:24

Trên 500 cán bộ, công chức trong tỉnh đã dự lớp tập huấn về Luật Phòng chống tham nhũng do Thanh tra tỉnh tổ chức sáng 26.11.


Trên 500 người tham dự tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Đối tượng dự tập huấn là công chức trong ngành thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ phụ trách công tác tổ chức - cán bộ thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện; công chức phụ trách nội vụ, tổ chức - cán bộ cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã  

Trong 1/2 ngày, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ đã truyền đạt, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17.6.2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30.10.2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Qua tập huấn, giúp người học vận dụng sáng tạo kiến thức về PCTN vào thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật PCTN trong cơ quan, đơn vị...
THẾ ANH