Thực hiện tâm nguyện của Bác, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày một phát triển

THỨ HAI, 02/09/2019 07:28:08

50 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã thực hiện lời căn dặn của Người, vượt qua khó khăn, thử thách, từng bước đưa Hải Dương phát triển...


TP Hải Dương mở rộng trở thành đô thị loại I
Mùa thu năm 1945, lịch sử dân tộc Việt Nam đã sang một trang mới sau thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa và sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9 tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội).

"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Đó là câu kết của bản tuyên ngôn, cũng là lời khẳng định trước quốc dân đồng bào và toàn thể thế giới, chúng ta đã "đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập". Chúng ta đã "đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa" và sẽ quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tự do, độc lập của nước nhà.

Từ mùa thu ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chúng ta đã bắt tay diệt "giặc đói", "giặc dốt", giặc ngoại xâm, làm nên những chiến thắng vang dội đánh đuổi 2 đế quốc to ra khỏi bờ cõi, xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Mùa thu năm 1969, tròn 24 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, Người ra đi về cõi vĩnh hằng. Bác đi xa, nhưng Người đã để lại tài sản vô cùng quý giá, đó là Di chúc, là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong Di chúc của mình, Bác mong muốn "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới"...

50 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã thực hiện lời căn dặn của Người, vượt qua khó khăn, thử thách, từng bước đưa Hải Dương từ một tỉnh nghèo, thuần nông trở thành tỉnh phát triển năng động theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Diện mạo thôn quê, phố thị ngày càng khởi sắc. Đời sống của nhân dân ngày một cải thiện.

Hải Dương đã trở thành 1 trong 16 tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện tự cân đối thu chi ngân sách từ năm 2017. Trẻ em ai cũng được học hành, trường lớp ngày một khang trang, chất lượng giáo dục của tỉnh, nhất là chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều năm thuộc nhóm đầu toàn quốc. Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự xã hội được quan tâm chu đáo. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Mùa thu này chúng ta kỷ niệm 74 năm ngày Độc lập và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu và trân trọng hơn giá trị của độc lập, tự do và tâm nguyện xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh của Bác. 

Tiếp tục thực hiện Di chúc của Người, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên đều phải thấm nhuần tư tưởng "đoàn kết là sức mạnh vô địch", quyết tâm xây dựng, củng cố mối đoàn kết trong Đảng, trong từng địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thật sự nêu gương "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, kịp thời đề ra các biện pháp cụ thể, khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, quyết tâm nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân, chăm lo gia đình chính sách và bảo đảm an sinh xã hội. Làm tốt việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Các gia đình, nhà trường và tổ chức đoàn thể của thanh thiếu niên quan tâm chăm lo giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ, xây dựng đội ngũ kế cận vừa có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vừa năng động tự tin, có đầy đủ kiến thức để làm chủ đất nước trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tỉnh tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác đối ngoại với các địa phương ở trong và ngoài nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội...

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, mỗi người dân Hải Dương nguyện ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện các tâm nguyện của Bác trước lúc đi xa, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.
HẢI DƯƠNG