Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn

THỨ TƯ, 03/06/2020 08:03:32

Đoàn sẽ tiến hành giám sát, khảo sát trực tiếp tại UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện...

Trong tháng 6, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và quản lý, sử dụng quỹ "Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" trong toàn tỉnh.

Đoàn giám sát trưng dụng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành liên quan. Đoàn sẽ tiến hành giám sát, khảo sát trực tiếp tại UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã và một số thôn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể...

Cuộc giám sát nhằm phân tích, làm rõ những ưu điểm, nguyên nhân, hạn chế thực hiện chính sách hỗ trợ để kịp thời điều chỉnh, kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp. Đợt giám sát sẽ kết thúc trước ngày 30.6.
PV