Tiếp tục làm tốt việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

THỨ TƯ, 11/09/2019 17:49:25

Ngày 11.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý; Kết quả rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019; Rà soát quỹ nhà ở và kế hoạch xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân làm việc trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7.9.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhất trí phương án sáp nhập Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và Du lịch vào Trường Cao đẳng Hải Dương. Đồng chí lưu ý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, cần tiếp tục rà soát, xem xét phương án sắp xếp để thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc sử dụng cơ sở vật chất của các trung tâm phải bảo đảm đúng mục đích, quy định.

Đến tháng 8.2019, toàn tỉnh đã sắp xếp 180 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 107 đơn vị (chiếm 9,75% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh). Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, xác định rõ lộ trình thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo đúng kế hoạch, đề án của tỉnh và hoàn thành sắp xếp trong năm 2019.

Cần đánh giá hiệu quả sắp xếp gắn với xây dựng vị trí việc làm. Kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Ngành y tế, giáo dục chủ động tham mưu xây dựng phương án bố trí cán bộ, viên chức tại các trường, trạm y tế ở các xã đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập...

Khẳng định sự cần thiết của chủ trương xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân làm việc trong các khu, cụm công nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương tiếp tục rà soát, đề ra những giải pháp cụ thể, chi tiết đối với từng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng các khu nhà ở cho công nhân. Đồng chí lưu ý việc xây dựng nhà ở cho công nhân phải phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng kinh tế của công nhân, người lao động. Cùng với ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp sử dụng công nhân phải bố trí kinh phí cùng đầu tư xây dựng.

Cơ bản đồng tình với báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7.9.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, sớm chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo. Báo cáo cần đề xuất giải pháp, áp dụng chế tài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; nhấn mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm…

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến, đồng ý về chủ trương thành lập và giao chủ đầu tư cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 (Thanh Miện); phương án quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu dân cư Trái Bầu (TP Hải Dương) giai đoạn 2 bờ nhánh sông Sặt đến bến xe Hải Tân, tỷ lệ 1/500 và một số nội dung quan trọng khác.
HOÀNG BIÊN