Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 36% dự toán

THỨ HAI, 08/03/2021 11:46:48

Trong phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND tỉnh, nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét như phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2020, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm…


 Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND tỉnh

Sáng 8.3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để xem xét một số nội dung do các Sở: Tài chính, Công thương, Xây dựng báo cáo. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản đồng tình với dự thảo tờ trình do Sở Tài chính báo cáo về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2020, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm và giải pháp điều hành ngân sách 9 tháng còn lại năm 2021 của Sở Tài chính. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt trên 17.100 tỷ đồng, bằng 94% dự toán, trong đó thu nội địa trên 14.600 tỷ đồng, vượt 7% dự toán được giao. Trên cơ sở phân tích số liệu, phần tăng thu nội địa chủ yếu ở tiền sử dụng đất và hụt thu thường xuyên chủ yếu tại ngân sách cấp tỉnh và điều tiết ngân sách trung ương. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2021
ước đạt trên 4.600 tỷ đồng, bằng 36% dự toán năm, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2020.

Sau khi hoàn chỉnh, 2 nội dung trên sẽ được UBND tỉnh trình HĐND xem xét, quyết định.

Đối với tờ trình ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030 do Sở Công thương báo cáo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với các mục tiêu cụ thể được nêu. Giai đoạn 2020-2025 tiết kiệm tối thiểu 5,7% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh, từng bước hướng tới mức tiết kiệm tối thiểu khoảng 8,54% cho cả giai đoạn 2020-2030. Đồng chí yêu cầu việc tiết kiệm năng lượng, trong đó năng lượng điện đóng vai trò chủ đạo, phải bắt đầu từ mỗi gia đình cho tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Sở Công thương tiếp thu ý kiến, rà soát lại việc bố trí nguồn kinh phí, nhất là kinh phí chi tiết từng năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cũng nhất trí với dự thảo do Sở Xây dựng trình bày về thực hiện một số nội dung theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 trong khi chưa có quy định phân cấp mới của UBND tỉnh.

Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo, nhất là các nội dung liên quan đến đơn vị quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị và dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp xã.

HÀ KIÊN